Resultaten van onze begeleiding - HZVZ

9
mei

Hoe wij onze klanten empoweren

Lieve lezer,

Bij HZVZ hanteren we vier belangrijke stappen om onze klanten te empoweren.

We geloven dat iedereen het recht heeft op geluk en perspectief in het leven en daarom streven we ernaar om onze klanten te ondersteunen bij het (terug)vinden van hun eigen kracht en zelfredzaamheid.

Graag delen we enkele tools met je die we gebruiken in ons werk, wellicht heb je er iets aan!

 

1 – De kracht van positieve psychologie:

In plaats van ons te focussen op problemen en beperkingen, richten we ons op het ontdekken en benutten van jouw innerlijke kracht en potentieel.

Dit lijkt misschien voor de hand liggend maar voor de meeste klanten is dit nog niet zo vanzelfsprekend. Hoe groter het probleem of de beperking is, des te meer aandacht geven we dit (veelal onbewust)

Dus geven we eerst altijd wat ruimte aan de klant om te praten over eventuele problemen en beperkingen zodat ze zich gehoord en gezien voelen.

Hierna verschuiven langzaam onze focus op wat er wel is, wat er wel kan en op de innerlijke kracht en het potentieel van onze klant.

Keer op keer weer zien we hoe belangrijk dit en en hoe ze hiermee meer zelfvertrouwen ontwikkelen en meer regie kunnen nemen over hun leven.

 

2 – Empowerment in de praktijk:

We versterken het probleemoplossend vermogen van onze cliënten door hen actief te betrekken bij het vinden van oplossingen.  Hierbij zijn we ons vooral bewust van de valkuil om oplossingen aan te dragen, vooral als er sprake is van tijdsdruk. Door onze klanten actief te betrekken en door te vragen, leren ze zelfstandig keuzes te maken en problemen aan te pakken, wat hun zelfredzaamheid vergroot en hen meer regie geeft over hun eigen leven.

 

3 – Empowerment door netwerken:

Sociale contacten en een ondersteunend netwerk zijn essentieel voor empowerment. Door cliënten te verbinden met anderen, voelen ze zich gesteund en gewaardeerd, wat hun zelfvertrouwen en motivatie vergroot. Bij HZVZ vinden we het daarom belangrijk om te investeren in het opbouwen en versterken van het netwerk van onze klanten. We doen dit door bijvoorbeeld door familie, vrienden, buurtgenoten of vrijwilligersorganisaties erbij te betrekken. Altijd kijkend vanuit wat er mogelijk is, wat er wel kan en wat er wel is.

 

4 – Samenwerken aan empowerment:

Empowerment bereiken we niet alleen, het vereist een integrale aanpak waarbij betrokkenen samenwerken. Door kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaars kwaliteiten te benutten, kunnen we cliënten nog beter ondersteunen bij het (terug)vinden van hun kracht en zelfredzaamheid. Hiermee creëren we duurzame oplossingen en een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

 

We hopen dat deze tools en inspiratie je van dienst kunnen zijn in je werk als consulent. Dat we samen maar een positieve impact kunnen hebben op het leven van onze cliënten en bijdragen aan hun empowerment.

Hartelijke groet,

Team HZVZ

 

8
feb

Behoefte aan waardering, logisch of niet?

Lieve lezer,

Vandaag de laatste inspiratie mail in de rij van tien die je hopelijk geholpen heeft om meer rust en minder werkdruk in je werk te ervaren.

We sluiten af met behoefte aan waardering.  Een verlangen wat op het eerste gezicht logisch lijkt, we vinden het allemaal fijn om gewaardeerd te worden. Wanneer het echter een behoefte wordt, komt dit vaak voort uit een verlangen naar bevestiging en voldoening.

Laten we eens dieper ingaan op dit onderwerp en ontdekken hoe het onze professionele en persoonlijke leven beïnvloedt, samen met enkele tips om hiermee om te gaan en te verbeteren.

Waar komt dit Streven naar Waardering vandaan?

Dit verlangen naar waardering komt voort uit onze fundamentele behoefte aan erkenning en verbondenheid. Een behoefte die vaak gevoed wordt omdat onze innerlijke dialoog hier haaks op staat. Onderbewust wijzen we onszelf af, hebben we kritiek op onszelf en halen we onszelf naar beneden. Hoe krachtiger dit innerlijke systeem is, des te meer erkenning en waardering we zoeken in de buitenwereld.

Effecten op Werk en Dagelijks Leven

Wanneer dit streven naar waardering onvervuld blijft, kan dit leiden tot gevoelens van ontevredenheid, ondergewaardeerd zijn, en zelfs burn-out. Op het werk kan het de motivatie, productiviteit en teamdynamiek beïnvloeden, terwijl het in ons dagelijks leven kan resulteren in een gevoel van onzekerheid en zelftwijfel.

Tips om hiermee om te gaan en te verbeteren

Focus op interne voldoening: Richt je meer en meer op wat je waardeert aan jezelf, wat je leuk of mooi vindt. Focus op wat je vindt dat je goed doet, waar je goed in bent, wat je wel kan. Waardeer en erken je eigen prestaties en successen, ongeacht of anderen dit doen.

Word je bewust van je behoeften: Wees eerlijk naar jezelf over de behoefte die je voelt. Als je voelt dat je hoopt op erkenning van een ander, geef jezelf deze erkenning dan. Ook hier geld, focus op wat er wel goed is.

Spreek waardering uit naar anderen: Neem initiatief en zoek naar kansen om anderen te waarderen. Geef complimenten en erkenning aan je collega’s voor hun bijdragen. Door zelf waardering te tonen, creëer je vaak een cultuur van wederzijdse erkenning.

 Heb realistische verwachtingen: Wees realistisch over wat je kunt verwachten qua erkenning en waardering. Niet alle inspanningen worden direct opgemerkt of beloond, en dat is oké. Richt je op het leveren van kwalitatief werk en vertrouw erop dat waardering volgt.

 Investeer in Zelfwaardering: Werk aan het versterken van je zelfvertrouwen en zelfwaardering. Ontwikkel een gezonde eigenwaarde los van externe bevestiging. Dit stelt je in staat om veerkrachtiger te zijn in tijden waarin externe waardering ontbreekt.

Door bewust om te gaan met ons verlangen naar waardering en actief te werken aan het versterken van onze interne bronnen van voldoening, kunnen we een evenwichtiger en bevredigender werk- en leefomgeving creëren.

Van onze eigen consulenten kwam het verzoek om tips te geven over hoe om te gaan met gedrag van klanten wat zij als lastig ervaren. De komende weken gaan we een aantal punten belichten, te beginnen met hoe om te gaan met ongemotiveerde klanten. Herkenbaar?

Volgende week meer hierover, tot dan!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

 

 

2
feb

Werkplek Pessimisme – De invloed van langdurige loyaliteit

Beste lezer,

In sommige gevallen kan langdurige loyaliteit aan één werkgever, gepaard met het doorstaan van talloze organisatieveranderingen, leiden tot een gevoel van (soms diepgeworteld) pessimisme.

Werknemers die alle golven van transformatie hebben doorstaan, kunnen hun vertrouwen in het management verliezen, wat resulteert in een uitdagende dynamiek op de werkplek.

Wanneer werknemers gedurende lange tijd verschillende veranderingen binnen hun organisatie ervaren, kan dit resulteren in een diepgeworteld pessimisme dat diepere oorzaken heeft.

Verandering als Constante:

Het begint vaak met de realiteit dat verandering een constante factor is geworden. Hoewel organisaties zich voortdurend moeten aanpassen aan een dynamische omgeving, kunnen te veel en te frequente veranderingen leiden tot een gevoel van vermoeidheid bij werknemers. De voortdurende stroom van nieuwe initiatieven kan als overweldigend worden ervaren.

Machteloosheid en Onzekerheid:

Herhaaldelijke reorganisaties, strategische koerswijzigingen en beleidsaanpassingen kunnen een gevoel van machteloosheid en onzekerheid veroorzaken. Werknemers voelen zich soms als pionnen in een schaakspel, waarin ze weinig controle hebben over hun eigen professionele omgeving.

Cycli van Verandering en Verlies van Vertrouwen:

De constante cyclus van verandering zonder zichtbare positieve resultaten kan een diepgaand verlies van vertrouwen in het management veroorzaken. Werknemers kunnen twijfelen aan de effectiviteit van de besluitvorming en zich afvragen of de voortdurende veranderingen werkelijk bijdragen aan het succes van de organisatie.

Ongehoord, Ongewaardeerd en Ondergewaardeerd:

Werknemers die betrokken zijn bij frequente veranderingen kunnen het gevoel hebben dat hun stem niet wordt gehoord. Ze missen wellicht erkenning voor de inspanningen die ze leveren te midden van de voortdurende turbulentie. Het ontbreken van waardering en begrip versterkt het gevoel van ontevredenheid.

Negatieve Perceptie van de Organisatie:

Een cumulatief effect van onbegrip, gebrek aan waardering en het uitblijven van positieve resultaten kan leiden tot een algemene negatieve perceptie van de organisatie. Werknemers kunnen zich losgekoppeld voelen van de bedrijfscultuur en misschien zelfs afwijzend staan tegenover toekomstige veranderingen.

Voor de betrokkenen kan dit intens zijn. Onderstaand wat tips die je hier wellicht bij kunnen helpen .

1. Bewustzijn en Zelfzorg:
Houd bewustzijn van je eigen welzijn. Identificeer tekenen van vermoeidheid en stress. Neem regelmatig pauzes, zorg voor voldoende slaap en zoek activiteiten die ontspanning bieden. Zelfzorg is cruciaal om veerkrachtig te blijven te midden van veranderingen.

2. Constructieve Communicatie:
Zoek naar mogelijkheden om constructief te communiceren met het management. Breng je zorgen op een duidelijke en respectvolle manier naar voren. Dit kan een-op-een zijn met je leidinggevende of via feedbacksessies als die beschikbaar zijn.

3. Focus op Controleerbare Aspecten:
Concentreer je op wat je kunt beïnvloeden. Hoewel je misschien niet alle veranderingen kunt stoppen, kun je wel bepalen hoe je er persoonlijk op reageert. Richt je energie op de aspecten van je werk die je kunt beheersen en verbeteren.

Door deze praktische benaderingen kun je je veerkracht vergroten en constructief omgaan met uitdagingen op de werkplek.

Heb een mooie dag!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

 

31
jan

De Kracht van Emotie op de Werkplek

De Kracht van Emotie op de Werkplek: Doorbreken van de Stilte 💼✨

Veel mensen worstelen ermee om hun gevoelens op de werkvloer te uiten, en dit kan zowel persoonlijk als professioneel gevolgen hebben. Het is interessant om te zien dat mannen en vrouwen hier vaak verschillend mee omgaan. Laten we de nuances verkennen en enkele tips delen om een gezonde emotionele expressie te bevorderen:

Waarom Velen Hun Gevoelens Onderdrukken:
Vaak wordt het uiten van emoties, zoals twijfel, angst of zelfs enthousiasme, als een zwakte gezien. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen, maar er zijn subtiele verschillen in de manier waarop deze sociale normen van invloed kunnen zijn.

Verschillen Tussen Mannen en Vrouwen:
In sommige gevallen voelen vrouwen meer sociale druk om empathie en zorg te tonen, terwijl mannen misschien terughoudender zijn om kwetsbaarheid te tonen. Het doorbreken van deze stereotypen is essentieel voor een gezonde werkplekcultuur.

Het uiten van gevoelens op het werk is essentieel; het draagt bij aan een gezonde werkcultuur en individueel welzijn. Onderstaande tips kunnen helpen om een omgeving te creëren waar open communicatie en begrip worden aangemoedigd.

Ken jezelf
Neem de tijd om je eigen emoties te begrijpen. Identificeer wat je voelt en waarom. Dit bewustzijn helpt je om je gevoelens effectiever te communiceren.

Zoek bondgenoten
Vind collega’s met wie je je comfortabel voelt om open te praten. Het delen van gevoelens met vertrouwde collega’s kan een waardevolle uitlaatklep zijn en een gevoel van gemeenschap opbouwen.

Kies het juiste moment
Kies bewust wanneer je je gevoelens deelt. Probeer dit te doen op momenten dat er ruimte is voor een rustig gesprek, zoals tijdens een pauze of een geplande vergadering.

Gebruik ‘ik’-taal
Wanneer je je gevoelens uitdrukt, gebruik dan ‘ik’-taal om de verantwoordelijkheid voor je emoties op je te nemen. Bijvoorbeeld, zeg “Ik voel me overweldigd door de hoeveelheid taken” in plaats van “Je geeft me te veel werk.”

Stel duidelijke grenzen
Wees assertief bij het aangeven van je grenzen. Als je voelt dat je te veel hooi op je vork hebt, communiceer dit dan op een respectvolle manier. Dit helpt voorkomen dat je jezelf overbelast.

We hopen dat deze tips bijdragen aan een gezondere werkomgeving en je inspriren.

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

21
jan

Onthaast je mee?

Hallo lieve lezer,

Vandaag duiken we in een onderwerp dat velen van ons maar al te goed kennen: gehaastheid.

Dat drukkende gevoel dat je nog van alles te doen hebt. Een gevoel wat zich zelfs kan openbaren op momenten dat je genoeg tijd hebt om te doen wat je te doen hebt.

Vandaag staan we stil bij waar dat (voortdurende) gevoel van haast eigenlijk vandaan komt en welke invloed het heeft op ons dagelijks bestaan, zowel persoonlijk als op de werkvloer.

En natuurlijk weer 5 tips, dit keer over hoe je kunt onthaasten.

Lees je mee?

Oorsprong van gehaastheid – Onze moderne levensstijl, de druk om te presteren en zelfs sociale verwachtingen dragen bij aan het gevoel van constante haast. Het lijkt soms alsof er nooit genoeg tijd is om alles te doen wat moet gebeuren.

Daarbij zijn we in een tijdperk beland waar we ieder moment van de dag wel iets aan het doen zijn en als we even niks te doen hebben, pakken we onze telefoon om toch iets te doen te hebben. Dit op zichzelf geeft al een gevoel druk.

Impact: De constante druk van gehaastheid kan leiden tot stress, vermoeidheid en een afnemende concentratie. Belangrijk dus om dit te doorbreken.

Zoals je inmiddels gewend bent van ons, hebben we weer 5 handige tips voor je om dit te doen.

5 Tips om te onthaasten

Ademhalingsoefeningen:  Neem regelmatig de tijd voor diepe ademhaling. Dit kan de stressniveaus aanzienlijk verlagen en een gevoel van kalmte brengen.

Prioriteiten Stellen: Focus op wat écht belangrijk is. Het is oké om nee te zeggen tegen taken die niet bijdragen aan jouw welzijn. Dit klinkt misschien raar, maar als iets echt niet goed voelt om te doen, niet doen. 

Wandelpauzes: Gun jezelf korte wandelingen gedurende de dag. Beweging kan wonderen doen voor het ordenen van gedachten en het verlichten van stress.

Digitale Detox: Beperk de tijd op je telefoon en sociale media. Het voortdurend checken van meldingen draagt bij aan het gevoel van constante haast.

To-Do Lijst met Grenzen: Creëer realistische to-do lijsten met haalbare doelen. Het overladen van je planning draagt alleen maar bij aan stress. En sta eens stil bij de to-d0’s die als vanzelf oplossen!

En wees je bij dit alles en gedurende de dag bewust van wat je tegen jezelf zegt, draagt dit bij aan het gevoel van haast? Vertel jezelf dan het tegenovergestelde!

Heb een mooie dag!

Hartelijke groet,

Chantal & HZVZ Team

 

7
jan

Beter omgaan met zelfopgelegde verwachtingen

Hallo lieve lezer,

Allereerst nog een gelukkig 2024, dat het maar een heel mooi jaar mag worden!

Ook in 2024 gaan we nog even door met onze tips, we zijn inmiddels op de helft en krijgen zulke mooie reacties terug, dat we vol enthousiasme doorgaan met de volgende helft.

Vandaag gaan we dieper in op de druk van zelfopgelegde verwachtingen.

Dit kan een hoop druk met zich meebrengen want veel mensen ervaren de last van zelfopgelegde verwachtingen en de drang om voortdurend aan bepaalde standaarden te voldoen.

Deze innerlijke eisen kunnen vanuit verschillende bronnen voortkomen, variërend van maatschappelijke druk tot persoonlijke overtuigingen.

Hieronder worden drie oorzaken belicht, waarvan twee gericht zijn op maatschappelijke ontwikkelingen en één op persoonlijke factoren. Daarnaast worden natuurlijk ook weer vijf praktische tips aangereikt om beter om te gaan met deze druk.

 

Maatschappelijke Prestatiedruk:

De moderne maatschappij legt vaak een sterke nadruk op prestatie en succes. Van jongs af aan worden individuen blootgesteld aan een competitieve omgeving, zowel op academisch als professioneel gebied. Deze constante vergelijking met anderen kan leiden tot het gevoel dat men voortdurend moet excelleren om waardevol te zijn.

Sociale Media en Vergelijkingsdrang:

De opkomst van sociale media heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de druk om aan verwachtingen te voldoen. Mensen worden voortdurend blootgesteld aan zorgvuldig gecureerde levens van anderen, wat kan leiden tot een onrealistische standaard waaraan ze denken te moeten voldoen. Dit fenomeen kan resulteren in een gevoel van ontoereikendheid en de drang om meer te bereiken.

Persoonlijke Overlevingsmechanismen:

Op persoonlijk niveau kunnen zelfopgelegde verwachtingen voortkomen uit ervaringen in het verleden. Bijvoorbeeld, als iemand zichzelf heeft aangeleerd dat presteren de enige manier is om liefde, erkenning of veiligheid te ontvangen, zal die persoon geneigd zijn om voortdurend hoge eisen aan zichzelf te stellen.

 5 tips die je helpen beter met zelfopgelegde om te gaan.

1. Bewustwording en Zelfreflectie

Neem regelmatig de tijd om bewust stil te staan bij je eigen verwachtingen en waar ze vandaan komen. Zelfreflectie helpt om te begrijpen welke eisen realistisch zijn en welke onnodige druk veroorzaken.

2. Stel Realistische Doelen

Formuleer doelen die haalbaar en in overeenstemming zijn met je eigen capaciteiten en waarden. Het stellen van realistische doelen helpt om een gezondere balans te vinden tussen ambitie en zelfzorg.

3. Omring jezelf met Positiviteit

Creëer een ondersteunende omgeving door jezelf te omringen met positieve invloeden. Dit kan variëren van vrienden en familie tot inspirerende content op sociale media. Vermijd situaties die negatieve vergelijkingen aanwakkeren.

4. Zoek Professionele Hulp

Als de druk te overweldigend wordt, overweeg dan professionele hulp van een coach of therapeut. Zij kunnen helpen bij het identificeren van diepgewortelde overtuigingen en het aanreiken van strategieën om hiermee om te gaan.

5. Praktiseer Zelfcompassie

Leer om jezelf met vriendelijkheid en begrip te behandelen. Zelfcompassie betekent erkennen dat niemand perfect is en dat fouten en mislukkingen inherent zijn aan het mens-zijn. Gun jezelf dezelfde vriendelijkheid die je aan anderen zou geven.

Het navigeren door de druk van zelfopgelegde verwachtingen vergt tijd, inspanning en zelfcompassie. Door bewust om te gaan met deze druk, kun je een gezonder evenwicht vinden tussen persoonlijke groei en welzijn.

Heb een  mooi dag!

Hartelijke  groet,

Chantal en Team HZVZ

 

 

3
dec

Betere balans door een evenwichtig verantwoordelijkheidsgevoel

Hallo lieve lezer,

Allereerst dankjewel voor alle mooie feedback die een aantal van jullie heeft gegeven op de tips. We zijn blij dat deze helpen bij het creëren van meer rust in je werk!

Vandaag gaan we dieper in op het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel, herken je dat?

Dat je zowel op het werk als thuis vaak klaarstaat voor iedereen? Het is een prachtige eigenschap, maar soms kan het overweldigend worden. Laten we dit fenomeen verkennen en bekijken hoe we hier beter mee om kunnen gaan. 💼🏡

EEN EVENWICHTIG VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen zich eerder te verantwoordelijk voelen dan dat ze de kantjes er vanaf lopen.

Voor de meesten van ons is het belangrijk om zowel ons werk, als dingen die we prive doen, goed te doen. Op het werk is dit vaak nog extra omdat we hier beoordeeld worden, promotie willen maken en geleerd hebben dat goed presteren op je werk belangrijk is.

Dat is het natuurlijk ook, maar wat we ook veel zien is dat een te groot verantwoordelijkheidsgevoel kan leiden tot teveel druk en stress.

Een groot verantwoordelijkheidsgevoel kan voortkomen uit verschillende bronnen; opvoeding, persoonlijke normen, of simpelweg de wens om anderen te helpen en het maakt natuurlijk dat we ons steeds verder ontwikkelen.

Wanneer de balans echter ontbreekt, kan het ook leiden tot uitputting.

Als je dit ook maar een klein beetje herkent, lees dan de vijf punten die je kunnen helpen bij het vinden van een betere balans.

 

1. Prioriteiten stellen: 🚦

Het vermogen om prioriteiten te stellen is de sleutel tot een gebalanceerd leven. Het stelt je in staat om je energie te concentreren op wat echt belangrijk is, zowel in je professionele als persoonlijke sfeer. Het geeft richting aan je inspanningen en maximaliseert de impact van je handelingen.

 • Analyseer je taken en identificeer wat werkelijk essentieel is. Focus op de taken die het meeste bijdragen aan je langetermijndoelen
 • Categoriseer je taken op basis van urgentie en belangrijkheid. Dit kun je doen door kleuren en nummers toe te passen (groen en 1 is nu, rood en 5 kan volgende week 😅) Je kunt je taken ook inplannen in je agenda. Zo weet je wat eerst moet en heb je direct overzicht.
 • Leer om ‘nee’ te zeggen tegen taken die niet direct bijdragen aan je doelen. Het vermogen om prioriteiten te stellen, is essentieel voor een gezonde balans tussen werk en privé.

2. Delegeer en vraag om hulp:

De kunst van delegeren is niet alleen een managementvaardigheid, maar ook een levensvaardigheid. Het erkennen van je beperkingen en het inroepen van de hulp van anderen is geen teken van zwakte, maar juist van intelligentie en effectief teamwork. Samenwerking verlicht de last en vergroot de mogelijkheden.

 • Identificeer taken die ook door anderen kunnen worden uitgevoerd en draag deze over als het mogelijk is
 • Bouw een ondersteunend netwerk op, zowel op het werk als thuis. Wees niet bang om hulp te vragen wanneer dat nodig is
 • Leer de kunst van effectieve delegeren. Geef duidelijke instructies en wees bereid om vertrouwen te schenken aan je collega’s of familieleden.

3. Plan “me-time”: 📆

Het plannen van tijd voor jezelf is geen luxe, maar een noodzaak. Het stelt je in staat om op te laden, te reflecteren en je welzijn te behouden. Het investeren in ‘me-time’ is een investering in veerkracht en effectiviteit in alle aspecten van het leven.

 • Blokkeer tijd in je agenda specifiek voor zelfzorgactiviteiten. Dit kan variëren van sporten tot lezen, mediteren of gewoon ontspannen.
 • Behandel je “me-time” als een niet-onderhandelbare afspraak. Dit laat zien dat jouw welzijn net zo belangrijk is als andere verantwoordelijkheden.
 • Experimenteer met verschillende activiteiten om te ontdekken wat het beste voor jou werkt en zorg ervoor dat je deze tijd regelmatig vrijmaakt.

4. Effectieve Communicatie: ☘️

Effectieve communicatie is essentieel om een balans te vinden tussen werk en privé. Het stelt je in staat om helder je verwachtingen te uiten, begrip te kweken voor de verwachtingen van anderen, en samen oplossingen te vinden voor mogelijke conflicten.

 • Ontwikkel sterke communicatieve vaardigheden om duidelijk en efficiënt met anderen te kunnen praten over je taken, verwachtingen en grenzen.
 • Wees proactief in het delen van informatie. Door openlijk te communiceren over de voortgang van projecten op het werk of de behoeften in je persoonlijke leven, voorkom je misverstanden
 • Luister actief naar anderen. Begrijp de verwachtingen van collega’s, vrienden en familie, en deel op een respectvolle manier jouw verwachtingen en behoeften
 • Leer om constructieve feedback te geven en te ontvangen. Dit bevordert een gezonde communicatieomgeving, zowel op het werk als thuis.

5. Communiceer je grenzen: 

Het definiëren en communiceren van je grenzen is geen egoïstische daad, maar een essentiële als je goed voor jezelf wil zorgen. Het helpt anderen te begrijpen waar je staat en voorkomt dat je overweldigd raakt. Duidelijke communicatie over grenzen bevordert respect en zorgt voor een gezonde balans tussen geven en nemen.

 • Wees open en eerlijk over je capaciteiten en beschikbaarheid, zowel op het werk als thuis. Dit creëert duidelijkheid voor zowel collega’s als familieleden.
 • Oefen assertiviteit door grenzen te stellen en te communiceren. Dit betekent niet dat je anderen afwijst, maar eerder dat je duidelijk bent over wat je kunt aannemen. Waar je echt JA tegen zegt.
 • Leer om op een constructieve manier “nee” te zeggen. Leg uit waarom bepaalde taken op dit moment niet haalbaar zijn en zoek indien mogelijk alternatieve oplossingen.
 • Door actief aan deze vijf punten te werken, kun je een gezondere balans creëren tussen je werk- en privéleven, zelfs met een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Het is een proces van continue zelfreflectie en aanpassing.

 

Heel veel plezier en succes bij het (verder) implementeren van deze punten en heb een mooie week!

 

20
nov

Perfectionisme als kracht inzetten

Hallo lieve lezer,

Perfectionisme is een eigenschap die velen van ons aandrijft om naar perfectie te streven en constant te verlangen naar foutloosheid in dat wat we doen.

Vaak komt dit voort uit diepgewortelde overtuigingen en externe invloeden, zoals angst voor afwijzing, behoefte aan goedkeuring, sociale verwachtingen, prestatie drang, of een streng opvoedingsklimaat.

Het streven naar perfectie kan een mooie en krachtige kwaliteit zijn maar leidt vaak tot druk, stress, angst en een gevoel van niet goed genoeg zijn.

Waarbij de innerlijke dialoog vaak de aanvoerder is en hiermee een deken kan leggen over:

 • Angst voor afwijzing
 • Onzekerheid
 • Angst voor confrontatie
 • Schuldgevoel

Wanneer je je hier bewust van wordt, kun je voor jezelf besluiten dathet niet perfect hoeft en dat goed, goed genoeg is.

Want vaak is goed, goed genoeg en is streven naar perfectie bijna een automatisme.

En die enkele keer wanneer je echt een 10 wil, besluit je dat een 10 goed genoeg is.

Perfectionisme kan zich uiten op verschillende manieren, hieronder beschrijven we er vijf en als je ze herkent, we geven ook tips over hoe hier mee om te gaan.

Vijf uitingen van perfectionisme

Preventief perfectionisme:

Dit is wanneer we uitstelgedrag vertonen uit angst om niet te kunnen voldoen aan hoge verwachtingen. De hoge verwachtingen scheppen we echter vrijwel altijd zelf.

Tips:

 • Word je bewust van je eigen verwachtingen en stel deze bij als ze niet reëel zijn
 • Zorg dat je helder hebt wat er precies van je verwacht wordt, vul het niet zelf in
 • Beloon jezelf voor elke voltooide stap, maak er een klein feestje van zo maak je het geheel wat lichter

Zelfkritiek:

Jezelf naar beneden halen voordat een ander dit kan doen is een beschermingsmechanisme van het ego wat haar doel volledig voorbijgaat. Het gevoel hebben of denken dat je iets niet goed doet, iets niet goed genoeg is of altijd beter kan, zijn hierbij  factoren die het moeilijk maken om successen te (h)erkennen.

Tips:

 • Je bewust worden van deze innerlijke dialoog is altijd de eerste stap en vertel jezelf dan het tegenovergestelde.
 • Benadruk wat er goed gaat en kijk vanuit nieuwsgierigheid wat er beter kan.
 • Leer van je fouten zonder jezelf te veroordelen.

Sociaal Perfectionisme:

Angst voor afwijzing kan een (constante) drang veroorzaken om aan de verwachtingen van anderen te willen voldoen. Belangrijk hier is om je te realiseren dat we onszelf vaak het meest afwijzen.

Tips:

 • Maak er een gewoonte van om jezelf erkenning te geven voor wat goed gaat, sta hier echt even bij stil.
 • Zorg dat je de verwachting van de ander helder hebt, zo voorkom je aannames.
 • Communiceer openlijk over je grenzen en over wat je lastig vindt.

Overmatige behoefte aan controle:

De behoefte om (bijna) elke situatie te beheersen uit angst voor onvoorziene omstandigheden. Er bovenop zitten en het liefst niks aan het toeval over willen laten creëert vaak een gevoel van (schijn)veiligheid.

Tips:

 • Het loslaten van de behoefte aan controle kan stap voor stap gebeuren. Begin met kleine situaties waarin je normaal gesproken de controle wilt behouden.
 • Oefen het toelaten van onzekerheid, het de ruimte geven en erbij aanwezig zijn. Het is in deze ruimte waar het op kan lossen.
 • Geef jezelf de tijd, blijf oefenen en geleidelijk aan kun je steeds makkelijker loslaten.

Resultaatgericht Perfectionisme:

Bij deze vorm van perfectionisme wordt eigenwaarde gekoppeld aan behaalde resultaten. Je beoordeelt jezelf als persoon op basis van je prestaties. Dit kan leiden tot intense angst voor falen, een continue zoektocht naar erkenning en een neiging om de eigenwaarde volledig te laten afhangen van externe successen.

Tips:

 • Het is belangrijk om de dieperliggende angst te begrijpen die eronder ligt. Vaak komt het voort uit een diepgewortelde vrees om niet goed genoeg te zijn. Het erkennen van deze angst is een eerste stap naar verandering.
 • Verleg de focus van resultaten naar de inspanning die je levert en het proces dat je doorloopt. Erken dat waarde niet alleen wordt bepaald door eindresultaten, maar ook door de toewijding en toewijding die je in je werk stopt.
 • Het stellen van onrealistische doelen kan de druk vergroten en de kans op teleurstelling vergroten. Zorg ervoor dat je doelen uitdagend maar haalbaar zijn, en wees bereid om ze aan te passen als dat nodig is.

Gezondere balans

Perfectionisme kan een uitdaging zijn maar je ervan bewust zijn en het actief toepassen van constructieve strategieën kunnen helpen om een gezonde balans te vinden.

We hopen dat deze tips je weer hebben geholpen, deel deze mail gerust met collega’s en tot volgende week!

Dan gaan we dieper in op het gevoel ‘van alles te moeten doen’. Heb een mooie week en tot dan!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

14
nov

Zo zeg je makkelijker NEE

Nee zeggen kan voor veel mensen een uitdaging zijn. Wat op zich logisch is, want we hebben het niet echt geleerd. Sterker nog, bij velen van ons was tijdens het opgroeien weinig tot geen ruimte om ‘Nee’ te zeggen. Zeker in onze eerste zeven levensjaren hebben we te doen wat ons verteld wordt en later in een groot deel van ons leven nog steeds, denk alleen maar aan school.

Wanneer je het lastig vindt om nee te zeggen, kan het voorkomen dat je ja zegt tegen iets waar je geen tijd voor hebt, niet wil doen of niet kan doen. Dit brengt natuurlijk de nodige druk met zich mee.

Hiernaast spelen ook andere, dieperliggende, oorzaken mee waarom ‘nee’ zeggen lastig kan zijn. Hier zijn de vijf belangrijkste redenen waarom, met inzicht gevende tips om te leren ja te zeggen wanneer je ja bedoelt:

• Angst voor afwijzing: Dit is voor velen een diepgewortelde angst. Het gevoel van niet goed genoeg zijn speelt vrijwel collectief een rol. Ook dit wordt van kleins af aan meegegeven, een soort constante druk dat we goed moeten presteren. Daarnaast hebben we ons bijna allemaal wel een keer (vaak meerdere keren) afgewezen gevoeld wat pijn deed en die pijn nu willen vermijden. Dus willen we graag aardig gevonden worden en vermijden conflicten. We zijn bang dat als we nee zeggen, anderen ons minder aardig zullen vinden.

Tips:
o In plaats van Nee zeggen, kun je ook Nu niet maar wel….zeggen
o Wanneer je bang bent om afgewezen te worden, betekent dit vaak dat je jezelf ergens afwijst, onderzoek dat
o Vertel jezelf iedere dag (zo vaak mogelijk) dat je helemaal goed bent, precies zoals je bent!

• Onzekerheid: Soms zijn we onzeker over onze eigen capaciteiten, vinden we onszelf niet goed genoeg en hebben we de neiging om maar Ja te zeggen, zelfs als we weten dat we overbelast zullen raken.

Tips:
o Vergroot je zelfvertrouwen door je eigen vaardigheden en grenzen te erkennen.
o Gebruik je agenda om ‘nee’ te zeggen, laat zien dat het nu niet kan en wanneer wel
o Geef aan dat je het lastig vindt om ‘nee’ te zeggen, dat je graag wil helpen maar dat het nu echt niet lukt.

• Angst voor confrontatie: Het vermijden van moeilijke gesprekken kan leiden tot het vermijden van het zeggen van nee. Vaak vinden we het lastig om ongemakkelijke situaties of conflicten aangaan, hebben we liever harmonie.

Tips:
o Oefen assertieve communicatie en leer hoe je op een respectvolle manier nee kunt zeggen zonder anderen te kwetsen.
o Praat altijd vanuit jezelf, vertel wat iets met jou doet. Blijf bij jezelf
o Gebruik bewuste ademhaling om rustiger te blijven en bereid je altijd goed voor wanneer het gaat over het aangaan van een lastig gesprek.

• Schuldgevoel: We voelen ons vaak schuldig als we nee zeggen, omdat we denken dat we anderen teleurstellen. Weet dat dit iets is wat we onszelf vertellen maar wat meestal niet waar is. Wanneer iemand nee tegen jou zegt, begrijp je dit ook, zo begrijpt een ander ook als jij nee zegt.

Tips:
o Onthoud dat nee zeggen niet egoïstisch is, maar een noodzakelijke stap om voor jezelf te zorgen. Gezonde grenzen zijn van cruciaal belang voor welzijn.
o Ga na bij jezelf hoe jij je zou voelen als de rollen andersom zouden zijn
o Check even bij de ander hoe het voor hem of haar voelt, zo heb je helderheid en heeft je hoofd rust 

• Sociale druk: We leven in een tijd waarin altijd beschikbaar zijn en anderen helpen de norm lijkt. Dit kan het moeilijk maken om nee te zeggen wanneer we dat zouden moeten doen.

Tips:
o Maak hier heldere afspraken over op je werk, wat wordt er van je verwacht als het gaat om beschikbaarheid?
o Ga na wat voor jou echt belangrijk is in je werk en in je leven en waarom dit zo is. Leer prioriteiten te stellen die in lijn zijn met je eigen doelen en welzijn.
o Realiseer je dat je altijd een keuze hebt, ook al lijkt dit soms misschien zo.

Het vermogen om nee te zeggen is een belangrijke vaardigheid voor het behoud van gezonde relaties en persoonlijke welzijn. Met oefening en bewustwording kun je leren om op een respectvolle en zelfverzekerde manier nee te zeggen wanneer dat nodig is, terwijl je tegelijkertijd de kracht van ja zeggen behoudt voor de juiste gelegenheden.

Ik hoop dat dit je weer wat inzicht gegeven heeft! Volgende week gaan we dieper in op het gevoel hebben van alles te moeten doen. Tot dan!

Hartelijke groet,
Chantal en Team HZVZ

5
nov

TIPS OM MEER OVERZICHT TE KRIJGEN EN TE HOUDEN

ZO KRIJG EN BEHOUD JE MEER OVERZICHT

Veel mensen maken to do lijstjes om overzicht te krijgen in wat ze allemaal te doen hebben.

Outlook werkt hier natuurlijk super voor, net als pen en papier

Heerlijk afvinken ✅

Toch blijken to do lijstjes soms zo te groeien dat ook deze weer druk met zich meebrengen.

Voornaamste reden hiervoor is dat er iets ontbreekt.

De eerste stap in het krijgen van overzicht is inderdaad om het ergens anders dan in je hoofd op te slaan.

Alles wat je in je hoofd opslaat zorgt namelijk voor onrust.

De zogenaamde

oh-ja-dat-moet-ik-ook-nog-doen en

oh-ja-dat-moet-ik-niet-vergeten-onrust

Helemaal wanneer je iets te doen hebt waar je weerstand tegen voelt, geen zin in hebt, lastig vindt en uitstelt.

Je stelt het uit maar draagt het de hele dag, of soms week, met je mee. In je hoofd, op je schouders, achter je aan. Dit kost energie en geeft onrust.

Wat helpt? Plannen in Outlook!

En ja, plannen kan soms wat verstikkend voelen maar lees nog even mee want dit gaat je echt helpen.

Een planning die jou ondersteund

 

Er zijn drie soorten afspraken die je plant in outlook:

 • Afspraken met jezelf – je plant alles wat je te doen hebt in. En met alles bedoel ik ook alles, denk aan:
  • Rapportages maken
  • Bel-afspraken met klanten
  • Vaste momenten om je mail te beantwoorden
  • Voorbereiden van vergaderingen
  • Uitwerken van notulen
 • Alles wat je te doen hebt op een dag plan je in en als je denkt dat je iets in een half uur kunt doen, plan dan een uur. We zijn vaak veel te enthousiast als het gaat over plannen 😄
 • Afspraken met anderen – deze staan meestal wel in je agenda:
  • overleggen
  • vergaderingen
  • meetings etc.
 • En als je hier werk voor te doen hebt, je moet voorbereiden, plan het in.

De laatste is misschien wel de meest vreemde, plan Ad Hoc in.

Dit is echt een life saver.

Van alle uren die je werkt, ben je ongeveer 80% productief. 20% gaat op aan vragen van collega’s, telefoontjes die binnenkomen, koffie halen, babbeltje hier, babbeltje daar (over werk natuurlijk) en ga zo maar door.

 

Dus plan ALTIJD 20% tijd in voor onvoorziene dingen. Blok deze tijd in je agenda.

 

Nog wat handige tips:

 • Plan dat waar je tegenop ziet, als eerste in. Zo hoef je er niet de hele dag tegenop te zien en je zal zien dat het veel sneller klaar is dan je denkt
 • Plan ruim in, we denken vaak dat iets in een half uurtje de doen is en dan duurt het meestal een uur, plan dus dubbel de tijd in
 • Als je het lastig vindt om ‘Nee’ te zeggen, gebruik je (vol geplande) agenda om aan te even dat het nu even niet lukt en geef aan wanneer wel
 • Kijk aan het eind van de dag naar je planning voor morgen en mocht je iets niet af hebben gekregen, plan het in voor de volgende dag zodat je met een opgeruimd hoofd naar huis gaat
 • Neem regelmatig pauzes om even op te laden en haal meerdere keren per dag even drie keer bewust adem (10 keer in en uit en je voelt je direct rustiger)
 • Evalueer aan het eind van je week je planning, wat ging er goed, wat kan beter en zorg dat alles wat niet afgekomen is ingepland wordt voor volgende week.

Zo ga je ook lekker relaxed je weekend in!

Ik hoop dat deze tips je helpen om meer rust in je werk te ervaren.

En vind je het (soms ook) lastig om ‘Nee te zeggen? Volgende week gaan we dieper op in en hebben we weer superfijne tips voor je.

Heb een mooie week!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ