Hulp om je eigen leven te leiden

HZVZ staat voor Hulp Zoeken Voor Zelfredzaamheid

Soms verlies je tijdelijk de grip op je leven. Bijvoorbeeld door problemen met geld, relaties, werk, of huisvesting.

Wil je weer zelfstandig een eigen leven leiden? HZVZ geeft de hulp die jij nodig hebt.

Wij helpen, zodat jij:

  • geen schulden meer hebt
  • weer) meedoet met de maatschappij
  • (weer) vrienden kunt maken
  • (weer) je huishouden doet
  • een leuke baan of opleiding kunt vinden
  • goede huisvesting kunt vinden
  • je minder somber voelt

Hulpprogramma op maat

HZVZ biedt je een hulpprogramma op maat. Onze hulp is helemaal aangepast aan wat jij nodig hebt. Onze deskundige hulpverleners en specialisten werken met jou aan je problemen.

Jij bepaalt

Wij hebben de deskundigheid, maar jij bepaalt hoe je hulpprogramma eruitziet. In het hulpprogramma staat niets wat jij niet wilt. Want het is uiteindelijk jouw leven.

Wij spreken jouw taal

Bij HZVZ werken verschillende hulpverleners en specialisten. Ze zijn allemaal deskundig en spreken jouw taal.

Een klik met je hulp­ver­le­ner

Ons hulpprogramma is intensief. Je begeleider moet je goed aanvoelen. Daarom zoekt HZVZ met jou een hulpverlener met wie het goed klikt.

Persoonlijke begeleiding

Goede begeleiding is persoonlijke begeleiding, vinden wij. Wij geloven niet in steeds wisselende contactpersonen en veranderende afdelingen.

Daarom krijg je bij HZVZ een-op-een-begeleiding van één vaste hulpverlener. Een hulpverlener die jou en je omstandigheden goed kent.

Wij helpen je om je eigen leven weer terug te krijgen.

Wij zijn mobiel en flexibel en bieden de hulp die jij nodig hebt.

Samen met jou werken we aan jouw toekomst. 

HZVZ helpt jou om je eigen leven te leiden.

Wmo-indicatie

Voor onze hulp en ondersteuning heb je een Wmo-indicatie nodig. De afkorting Wmo betekent: Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zelfstandig wonen

Deze wet zorgt voor hulp, zodat jij bijvoorbeeld zelfstandig kunt wonen of een opleiding kunt volgen. Doel is dat je weer meedoet met de maatschappij.

Hulp bij aanvragen indicatie

De gemeente voert de wet Wmo uit. Je kunt pas hulp van ons krijgen, als je een indicatie hebt. Natuurlijk helpen wij je met de aanvraag van een Wmo-indicatie.

Lees hier meer over hoe HZVZ jou helpt! 

Klik hier om meer te  weten over kosten en regelingen.