Meedraaien in de maat­schap­pij

Voor onze hulpverlening heb je een Wmo of een WLZ indicatie nodig. Wij werken met name in zuid en midden holland. Dit doen wij voor diverse gemeente en verzekeraars. Wij helpen je met de aanvraag. 

Zelfstandig wonen of opleiding volgen

De Wmo is een wet die mensen helpt weer mee te draaien in de maatschappij. De afkorting Wmo betekent: Wet maatschappelijke ondersteuning.

Deze wet zorgt voor hulp, zodat jij bijvoorbeeld zelfstandig kunt wonen of een opleiding kunt volgen.

Het doel van de Wmo is dat je weer meedoet met de maatschappij. De gemeente heeft hiervoor geld opzijgezet.

In welke gemeenten kun je hulp vragen van HZVZ?

Wij werken voor diverse gemeente in de provincie zuid Holland

Wij helpen je met aanvragen

Voor een hulpvraag dien je een officiële aanvraag in bij de gemeente waar je woonachtig bent. Dat kan best ingewikkeld zijn, maar maak je geen zorgen.

Wij hebben ervaring met Wmo-aanvragen en helpen je. En je hoeft ook niet bang te zijn dat je verdwaalt in de gemeentelijke bureaucratie. Wij kennen de weg.

Eigen bijdrage

Met een Wmo-indicatie neemt de gemeente de meeste kosten voor haar rekening. Wel moet je voor persoonlijke begeleiding en/of dagbesteding zelf een bijdrage per maand betalen. Dat is wettelijk verplicht.