Het kernteam van HZVZ bestaat uit ervaren en gediplomeerde hulpverleners. Ze hebben een ruime ervaring met uiteenlopende problematieken. Diverse specialisten maken deel uit van het kernteam, zoals een orthopedagoog, een ggz-psycholoog en een trainer/coach.

Probleemoplossend vermogen

Alle teamleden hebben een pragmatische en cliëntgerichte instelling. Dat zij een zeer uiteenlopende culturele achtergrond hebben, vergroot het probleemoplossend vermogen van HZVZ.

Groot netwerk

Het kernteam is vertrouwd met de Wmo-wetgeving en een goede zakelijke dienstverlening. Het heeft een groot netwerk en werkt – vanuit de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) – intensief samen met informele en professionele partijen.

Stichting

HZVZ is een stichting, die onder leiding staat van een stevig bestuur. De bestuursleden hebben expertise op het gebied van hulpverlening en zorg, zakelijke dienstverlening en toeleiding naar de arbeidsmarkt.