Mensen helpen om hun leven op te pakken

HZVZ helpt mensen hun eigen leven weer op te pakken. Onze cliënten zijn vastgelopen door (een combinatie van) problemen. In feite worden ze geleefd door hun problemen. Onze multidisciplinaire aanpak helpt hen om weer een eigen leven te leiden.

Multidisciplinaire aanpak

Veel van onze cliënten hebben een zogeheten ‘dubbele diagnoseproblematiek’. Bijvoorbeeld problemen met verdovende middelen en werk. Of met hun geestelijke gezondheid en financiën.

Samenwerkende specialismen

Verschillende problemen hebben invloed op elkaar en kunnen elkaar versterken. Voor cliënten met een dubbele diagnoseproblematiek is daarom een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk.

Bij HZVZ werken verschillende specialisten samen. Ze stemmen hun aandeel in het ondersteuningstraject op elkaar af, zodat het effect optimaal is. Goede nazorg is ook onderdeel van het programma.

Deskundige professionals

HZVZ werkt samen met professionals uit allerlei disciplines. Van psychologen tot schuldhulpverleners en van maatschappelijk werkers tot therapeuten en ggz-artsen. Hoewel ze verschillende expertise en ervaringen inbrengen, hebben deze professionals één ding gemeen: hun deskundigheid en betrokkenheid.

Gezinscoaching

Ons uiteindelijke doel is dat een cliënt volledig zelfredzaam wordt. Een geslaagd hulpverleningstraject is daarvoor ontzettend belangrijk. Want dan kan de cliënt de volgende stap maken: die naar volledige zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheidsmatrix

HZVZ vertaalt de ijkpunten van de Zelfredzaamheidsmatrix systematisch naar de individuele cliënt. Deze matrix is door de GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam ontwikkeld. Wij maken er dankbaar gebruik van om de zelfredzaamheid in kaart te brengen en te monitoren.

Duidelijke rapportages

Met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix stellen onze professionals meteen bij de intake een plan van aanpak op. Dit plan ‘kijkt verder’ dan het hulpverleningstraject lang is.

Werken met de Zelfredzaamheidsmatrix heeft meer voordelen. Het levert duidelijke rapportages op, want de ijkpunten staan van tevoren vast. Ook geeft het meer helderheid over het vervolgtraject na de hulpverleningsfase.

Onze visie: praktische hulp op maat

Het is onze overtuiging dat ieder mens uiteindelijk zijn (of haar) eigen leven kan en wil leiden. Sommigen hebben daar wat hulp bij nodig. Wij bieden die hulp.

Ons begeleidings- en ondersteuningstraject is praktisch en persoonlijk. We bieden een hulpprogramma op maat, dat volledig inspeelt op de behoefte van de cliënt.

Wij helpen mensen die problemen hebben met:

 • financiën
 • huiselijke relaties
 • hun sociaal netwerk
 • dagbesteding
 • justitie
 • hun gezondheid (geestelijk en/of lichamelijk)
 • deelname aan de maatschappij
 • scholing
 • werk

Over HZVZ

Stuk voor stuk hebben de bestuursleden van HZVZ hun sporen verdiend in de arbeidsbemiddeling, re-integratie en activiteiten in het verlengde van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Onderdeel van de HLS Groep

HVZ is onderdeel van de HLS Groep. De ontwikkeling van mensen staat voorop bij de HLS Groep. HLS Personeelsdiensten is actief op het gebied van arbeidsbemiddeling. Carrièrewinkel Projecten houdt zich bezig met re-integratie en coaching.

Liefde voor zichzelf en de omgeving

Waar het ons uiteindelijk om gaat, is dat iemand zelfstandig en zelfbewust in het leven staat. Met liefde voor zichzelf, de omgeving en het werk of de opleiding. Deze lange weg moeten mensen zelf afleggen. Wij doen er alles aan doen er alles aan om ze te helpen hun einddoel te laten bereiken.

Meer over:
Zelfredzaamheid dankzij werk

Onze kernwaarden

De professionals van HZVZ werken volgens zes kernwaarden:

 1. Klantgerichtheid. De belangen van de cliënt staan voor ons altijd voorop.
 2. Aandacht. Wij richten onze volle aandacht op (de behoefte van) de cliënt.
 3. Resultaatgericht. In ons traject gaat het altijd om de uitkomst.
 4. Verantwoordelijkheid. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen acties en prestaties.
 5. Integriteit. In ons handelen zijn we te allen tijde eerlijk en doen we wat we beloven.
 6. Samenwerking. We werken met zo veel mogelijk partijen samen in een traject, zowel in- als extern. Dat doen we in het belang van de cliënt.