Wij geloven dat elke persoon kwaliteiten heeft. Iedereen heeft unieks bij te dragen aan deze wereld. Mensen die in hun leven zijn vastgelopen zijn daar tijdelijk niet toe in staat. HZVZ helpt mensen hun leven weer op orde te krijgen en goed te functioneren.

Zelfstandig meedraaien voelt goed

Doel is dat onze cliënten weer zelfstandig meedraaien in de maatschappij en zich daarbij goed voelen. Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen en ontplooien en hun unieke bijdrage leveren aan deze samenleving.

Positieve groepsdynamiek

HZVZ werkt vanuit de (positieve) dynamiek van de groep. Onze benadering is individueel- en systeemgericht. De begeleiding vindt plaats binnen een strak kader dat aan alle betrokkenen structuur en duidelijkheid biedt. Kernwaarden in het programma zijn openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid en respect.

Onvoorwaardelijke acceptatie

Essentieel in onze aanpak is een onvoorwaardelijke acceptatie van en door alle betrokkenen. De begeleiding vindt plaats in een sfeer van warmte en veiligheid. Dat betekent niet dat we de confrontatie uit de weg gaan.

Multidisciplinair team

HZVZ werkt met een multidisciplinair team van professionals. Leidend is een praktische werkwijze daar waar mogelijk gericht om mensen weer terug te leiden naar de arbeidsmarkt of zinvol een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. In die visie er ook een nauwe samenwerking de andere onderdelen van de organisatie. (arbeidsbemiddeling, re-integratie, jobcoaching).  Zo nodig biedt ons team continu (24/7) aandacht aan onze cliënten.

Rol van de familie

Ook bij de positie en de relatie met de familie staat het behandelingsproces stil. En vanzelfsprekend is HZVZ toegankelijk voor ouders en houden wij binding met andere instanties die onze cliënten ondersteunen.

 

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel MVO, past perfect bij de manier waarop HZVZ vormgeeft aan de onderneming. Wij doen graag zaken op deze basis en hanteren dan ook een MVO-beleid dat is gebaseerd op onze ISO certificering en de richtlijn voor MVO. Onze onderneming dient niet alleen winstgevend te zijn. Wij vinden het ook belangrijk om een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever, leverancier en zakenpartner te zijn. Vanuit onze MVO visie omarmen wij een ethische bedrijfsvoering en worden de wereldwijd geaccepteerde mensenrechten en arbeidsrechten door ons gerespecteerd en ondersteund. Wij streven naar betere kansen voor het welzijn van onze medewerkers, de maatschappij en een beter milieu.