Perfectionisme als kracht inzetten

Hallo lieve lezer,

Perfectionisme is een eigenschap die velen van ons aandrijft om naar perfectie te streven en constant te verlangen naar foutloosheid in dat wat we doen.

Vaak komt dit voort uit diepgewortelde overtuigingen en externe invloeden, zoals angst voor afwijzing, behoefte aan goedkeuring, sociale verwachtingen, prestatie drang, of een streng opvoedingsklimaat.

Het streven naar perfectie kan een mooie en krachtige kwaliteit zijn maar leidt vaak tot druk, stress, angst en een gevoel van niet goed genoeg zijn.

Waarbij de innerlijke dialoog vaak de aanvoerder is en hiermee een deken kan leggen over:

 • Angst voor afwijzing
 • Onzekerheid
 • Angst voor confrontatie
 • Schuldgevoel

Wanneer je je hier bewust van wordt, kun je voor jezelf besluiten dathet niet perfect hoeft en dat goed, goed genoeg is.

Want vaak is goed, goed genoeg en is streven naar perfectie bijna een automatisme.

En die enkele keer wanneer je echt een 10 wil, besluit je dat een 10 goed genoeg is.

Perfectionisme kan zich uiten op verschillende manieren, hieronder beschrijven we er vijf en als je ze herkent, we geven ook tips over hoe hier mee om te gaan.

Vijf uitingen van perfectionisme

Preventief perfectionisme:

Dit is wanneer we uitstelgedrag vertonen uit angst om niet te kunnen voldoen aan hoge verwachtingen. De hoge verwachtingen scheppen we echter vrijwel altijd zelf.

Tips:

 • Word je bewust van je eigen verwachtingen en stel deze bij als ze niet reëel zijn
 • Zorg dat je helder hebt wat er precies van je verwacht wordt, vul het niet zelf in
 • Beloon jezelf voor elke voltooide stap, maak er een klein feestje van zo maak je het geheel wat lichter

Zelfkritiek:

Jezelf naar beneden halen voordat een ander dit kan doen is een beschermingsmechanisme van het ego wat haar doel volledig voorbijgaat. Het gevoel hebben of denken dat je iets niet goed doet, iets niet goed genoeg is of altijd beter kan, zijn hierbij  factoren die het moeilijk maken om successen te (h)erkennen.

Tips:

 • Je bewust worden van deze innerlijke dialoog is altijd de eerste stap en vertel jezelf dan het tegenovergestelde.
 • Benadruk wat er goed gaat en kijk vanuit nieuwsgierigheid wat er beter kan.
 • Leer van je fouten zonder jezelf te veroordelen.

Sociaal Perfectionisme:

Angst voor afwijzing kan een (constante) drang veroorzaken om aan de verwachtingen van anderen te willen voldoen. Belangrijk hier is om je te realiseren dat we onszelf vaak het meest afwijzen.

Tips:

 • Maak er een gewoonte van om jezelf erkenning te geven voor wat goed gaat, sta hier echt even bij stil.
 • Zorg dat je de verwachting van de ander helder hebt, zo voorkom je aannames.
 • Communiceer openlijk over je grenzen en over wat je lastig vindt.

Overmatige behoefte aan controle:

De behoefte om (bijna) elke situatie te beheersen uit angst voor onvoorziene omstandigheden. Er bovenop zitten en het liefst niks aan het toeval over willen laten creëert vaak een gevoel van (schijn)veiligheid.

Tips:

 • Het loslaten van de behoefte aan controle kan stap voor stap gebeuren. Begin met kleine situaties waarin je normaal gesproken de controle wilt behouden.
 • Oefen het toelaten van onzekerheid, het de ruimte geven en erbij aanwezig zijn. Het is in deze ruimte waar het op kan lossen.
 • Geef jezelf de tijd, blijf oefenen en geleidelijk aan kun je steeds makkelijker loslaten.

Resultaatgericht Perfectionisme:

Bij deze vorm van perfectionisme wordt eigenwaarde gekoppeld aan behaalde resultaten. Je beoordeelt jezelf als persoon op basis van je prestaties. Dit kan leiden tot intense angst voor falen, een continue zoektocht naar erkenning en een neiging om de eigenwaarde volledig te laten afhangen van externe successen.

Tips:

 • Het is belangrijk om de dieperliggende angst te begrijpen die eronder ligt. Vaak komt het voort uit een diepgewortelde vrees om niet goed genoeg te zijn. Het erkennen van deze angst is een eerste stap naar verandering.
 • Verleg de focus van resultaten naar de inspanning die je levert en het proces dat je doorloopt. Erken dat waarde niet alleen wordt bepaald door eindresultaten, maar ook door de toewijding en toewijding die je in je werk stopt.
 • Het stellen van onrealistische doelen kan de druk vergroten en de kans op teleurstelling vergroten. Zorg ervoor dat je doelen uitdagend maar haalbaar zijn, en wees bereid om ze aan te passen als dat nodig is.

Gezondere balans

Perfectionisme kan een uitdaging zijn maar je ervan bewust zijn en het actief toepassen van constructieve strategieën kunnen helpen om een gezonde balans te vinden.

We hopen dat deze tips je weer hebben geholpen, deel deze mail gerust met collega’s en tot volgende week!

Dan gaan we dieper in op het gevoel ‘van alles te moeten doen’. Heb een mooie week en tot dan!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

Comments are closed.