3
dec

Betere balans door een evenwichtig verantwoordelijkheidsgevoel

Hallo lieve lezer,

Allereerst dankjewel voor alle mooie feedback die een aantal van jullie heeft gegeven op de tips. We zijn blij dat deze helpen bij het creëren van meer rust in je werk!

Vandaag gaan we dieper in op het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel, herken je dat?

Dat je zowel op het werk als thuis vaak klaarstaat voor iedereen? Het is een prachtige eigenschap, maar soms kan het overweldigend worden. Laten we dit fenomeen verkennen en bekijken hoe we hier beter mee om kunnen gaan. 💼🏡

EEN EVENWICHTIG VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen zich eerder te verantwoordelijk voelen dan dat ze de kantjes er vanaf lopen.

Voor de meesten van ons is het belangrijk om zowel ons werk, als dingen die we prive doen, goed te doen. Op het werk is dit vaak nog extra omdat we hier beoordeeld worden, promotie willen maken en geleerd hebben dat goed presteren op je werk belangrijk is.

Dat is het natuurlijk ook, maar wat we ook veel zien is dat een te groot verantwoordelijkheidsgevoel kan leiden tot teveel druk en stress.

Een groot verantwoordelijkheidsgevoel kan voortkomen uit verschillende bronnen; opvoeding, persoonlijke normen, of simpelweg de wens om anderen te helpen en het maakt natuurlijk dat we ons steeds verder ontwikkelen.

Wanneer de balans echter ontbreekt, kan het ook leiden tot uitputting.

Als je dit ook maar een klein beetje herkent, lees dan de vijf punten die je kunnen helpen bij het vinden van een betere balans.

 

1. Prioriteiten stellen: 🚦

Het vermogen om prioriteiten te stellen is de sleutel tot een gebalanceerd leven. Het stelt je in staat om je energie te concentreren op wat echt belangrijk is, zowel in je professionele als persoonlijke sfeer. Het geeft richting aan je inspanningen en maximaliseert de impact van je handelingen.

 • Analyseer je taken en identificeer wat werkelijk essentieel is. Focus op de taken die het meeste bijdragen aan je langetermijndoelen
 • Categoriseer je taken op basis van urgentie en belangrijkheid. Dit kun je doen door kleuren en nummers toe te passen (groen en 1 is nu, rood en 5 kan volgende week 😅) Je kunt je taken ook inplannen in je agenda. Zo weet je wat eerst moet en heb je direct overzicht.
 • Leer om ‘nee’ te zeggen tegen taken die niet direct bijdragen aan je doelen. Het vermogen om prioriteiten te stellen, is essentieel voor een gezonde balans tussen werk en privé.

2. Delegeer en vraag om hulp:

De kunst van delegeren is niet alleen een managementvaardigheid, maar ook een levensvaardigheid. Het erkennen van je beperkingen en het inroepen van de hulp van anderen is geen teken van zwakte, maar juist van intelligentie en effectief teamwork. Samenwerking verlicht de last en vergroot de mogelijkheden.

 • Identificeer taken die ook door anderen kunnen worden uitgevoerd en draag deze over als het mogelijk is
 • Bouw een ondersteunend netwerk op, zowel op het werk als thuis. Wees niet bang om hulp te vragen wanneer dat nodig is
 • Leer de kunst van effectieve delegeren. Geef duidelijke instructies en wees bereid om vertrouwen te schenken aan je collega’s of familieleden.

3. Plan “me-time”: 📆

Het plannen van tijd voor jezelf is geen luxe, maar een noodzaak. Het stelt je in staat om op te laden, te reflecteren en je welzijn te behouden. Het investeren in ‘me-time’ is een investering in veerkracht en effectiviteit in alle aspecten van het leven.

 • Blokkeer tijd in je agenda specifiek voor zelfzorgactiviteiten. Dit kan variëren van sporten tot lezen, mediteren of gewoon ontspannen.
 • Behandel je “me-time” als een niet-onderhandelbare afspraak. Dit laat zien dat jouw welzijn net zo belangrijk is als andere verantwoordelijkheden.
 • Experimenteer met verschillende activiteiten om te ontdekken wat het beste voor jou werkt en zorg ervoor dat je deze tijd regelmatig vrijmaakt.

4. Effectieve Communicatie: ☘️

Effectieve communicatie is essentieel om een balans te vinden tussen werk en privé. Het stelt je in staat om helder je verwachtingen te uiten, begrip te kweken voor de verwachtingen van anderen, en samen oplossingen te vinden voor mogelijke conflicten.

 • Ontwikkel sterke communicatieve vaardigheden om duidelijk en efficiënt met anderen te kunnen praten over je taken, verwachtingen en grenzen.
 • Wees proactief in het delen van informatie. Door openlijk te communiceren over de voortgang van projecten op het werk of de behoeften in je persoonlijke leven, voorkom je misverstanden
 • Luister actief naar anderen. Begrijp de verwachtingen van collega’s, vrienden en familie, en deel op een respectvolle manier jouw verwachtingen en behoeften
 • Leer om constructieve feedback te geven en te ontvangen. Dit bevordert een gezonde communicatieomgeving, zowel op het werk als thuis.

5. Communiceer je grenzen: 

Het definiëren en communiceren van je grenzen is geen egoïstische daad, maar een essentiële als je goed voor jezelf wil zorgen. Het helpt anderen te begrijpen waar je staat en voorkomt dat je overweldigd raakt. Duidelijke communicatie over grenzen bevordert respect en zorgt voor een gezonde balans tussen geven en nemen.

 • Wees open en eerlijk over je capaciteiten en beschikbaarheid, zowel op het werk als thuis. Dit creëert duidelijkheid voor zowel collega’s als familieleden.
 • Oefen assertiviteit door grenzen te stellen en te communiceren. Dit betekent niet dat je anderen afwijst, maar eerder dat je duidelijk bent over wat je kunt aannemen. Waar je echt JA tegen zegt.
 • Leer om op een constructieve manier “nee” te zeggen. Leg uit waarom bepaalde taken op dit moment niet haalbaar zijn en zoek indien mogelijk alternatieve oplossingen.
 • Door actief aan deze vijf punten te werken, kun je een gezondere balans creëren tussen je werk- en privéleven, zelfs met een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Het is een proces van continue zelfreflectie en aanpassing.

 

Heel veel plezier en succes bij het (verder) implementeren van deze punten en heb een mooie week!

 

20
nov

Perfectionisme als kracht inzetten

Hallo lieve lezer,

Perfectionisme is een eigenschap die velen van ons aandrijft om naar perfectie te streven en constant te verlangen naar foutloosheid in dat wat we doen.

Vaak komt dit voort uit diepgewortelde overtuigingen en externe invloeden, zoals angst voor afwijzing, behoefte aan goedkeuring, sociale verwachtingen, prestatie drang, of een streng opvoedingsklimaat.

Het streven naar perfectie kan een mooie en krachtige kwaliteit zijn maar leidt vaak tot druk, stress, angst en een gevoel van niet goed genoeg zijn.

Waarbij de innerlijke dialoog vaak de aanvoerder is en hiermee een deken kan leggen over:

 • Angst voor afwijzing
 • Onzekerheid
 • Angst voor confrontatie
 • Schuldgevoel

Wanneer je je hier bewust van wordt, kun je voor jezelf besluiten dathet niet perfect hoeft en dat goed, goed genoeg is.

Want vaak is goed, goed genoeg en is streven naar perfectie bijna een automatisme.

En die enkele keer wanneer je echt een 10 wil, besluit je dat een 10 goed genoeg is.

Perfectionisme kan zich uiten op verschillende manieren, hieronder beschrijven we er vijf en als je ze herkent, we geven ook tips over hoe hier mee om te gaan.

Vijf uitingen van perfectionisme

Preventief perfectionisme:

Dit is wanneer we uitstelgedrag vertonen uit angst om niet te kunnen voldoen aan hoge verwachtingen. De hoge verwachtingen scheppen we echter vrijwel altijd zelf.

Tips:

 • Word je bewust van je eigen verwachtingen en stel deze bij als ze niet reëel zijn
 • Zorg dat je helder hebt wat er precies van je verwacht wordt, vul het niet zelf in
 • Beloon jezelf voor elke voltooide stap, maak er een klein feestje van zo maak je het geheel wat lichter

Zelfkritiek:

Jezelf naar beneden halen voordat een ander dit kan doen is een beschermingsmechanisme van het ego wat haar doel volledig voorbijgaat. Het gevoel hebben of denken dat je iets niet goed doet, iets niet goed genoeg is of altijd beter kan, zijn hierbij  factoren die het moeilijk maken om successen te (h)erkennen.

Tips:

 • Je bewust worden van deze innerlijke dialoog is altijd de eerste stap en vertel jezelf dan het tegenovergestelde.
 • Benadruk wat er goed gaat en kijk vanuit nieuwsgierigheid wat er beter kan.
 • Leer van je fouten zonder jezelf te veroordelen.

Sociaal Perfectionisme:

Angst voor afwijzing kan een (constante) drang veroorzaken om aan de verwachtingen van anderen te willen voldoen. Belangrijk hier is om je te realiseren dat we onszelf vaak het meest afwijzen.

Tips:

 • Maak er een gewoonte van om jezelf erkenning te geven voor wat goed gaat, sta hier echt even bij stil.
 • Zorg dat je de verwachting van de ander helder hebt, zo voorkom je aannames.
 • Communiceer openlijk over je grenzen en over wat je lastig vindt.

Overmatige behoefte aan controle:

De behoefte om (bijna) elke situatie te beheersen uit angst voor onvoorziene omstandigheden. Er bovenop zitten en het liefst niks aan het toeval over willen laten creëert vaak een gevoel van (schijn)veiligheid.

Tips:

 • Het loslaten van de behoefte aan controle kan stap voor stap gebeuren. Begin met kleine situaties waarin je normaal gesproken de controle wilt behouden.
 • Oefen het toelaten van onzekerheid, het de ruimte geven en erbij aanwezig zijn. Het is in deze ruimte waar het op kan lossen.
 • Geef jezelf de tijd, blijf oefenen en geleidelijk aan kun je steeds makkelijker loslaten.

Resultaatgericht Perfectionisme:

Bij deze vorm van perfectionisme wordt eigenwaarde gekoppeld aan behaalde resultaten. Je beoordeelt jezelf als persoon op basis van je prestaties. Dit kan leiden tot intense angst voor falen, een continue zoektocht naar erkenning en een neiging om de eigenwaarde volledig te laten afhangen van externe successen.

Tips:

 • Het is belangrijk om de dieperliggende angst te begrijpen die eronder ligt. Vaak komt het voort uit een diepgewortelde vrees om niet goed genoeg te zijn. Het erkennen van deze angst is een eerste stap naar verandering.
 • Verleg de focus van resultaten naar de inspanning die je levert en het proces dat je doorloopt. Erken dat waarde niet alleen wordt bepaald door eindresultaten, maar ook door de toewijding en toewijding die je in je werk stopt.
 • Het stellen van onrealistische doelen kan de druk vergroten en de kans op teleurstelling vergroten. Zorg ervoor dat je doelen uitdagend maar haalbaar zijn, en wees bereid om ze aan te passen als dat nodig is.

Gezondere balans

Perfectionisme kan een uitdaging zijn maar je ervan bewust zijn en het actief toepassen van constructieve strategieën kunnen helpen om een gezonde balans te vinden.

We hopen dat deze tips je weer hebben geholpen, deel deze mail gerust met collega’s en tot volgende week!

Dan gaan we dieper in op het gevoel ‘van alles te moeten doen’. Heb een mooie week en tot dan!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

14
nov

Zo zeg je makkelijker NEE

Nee zeggen kan voor veel mensen een uitdaging zijn. Wat op zich logisch is, want we hebben het niet echt geleerd. Sterker nog, bij velen van ons was tijdens het opgroeien weinig tot geen ruimte om ‘Nee’ te zeggen. Zeker in onze eerste zeven levensjaren hebben we te doen wat ons verteld wordt en later in een groot deel van ons leven nog steeds, denk alleen maar aan school.

Wanneer je het lastig vindt om nee te zeggen, kan het voorkomen dat je ja zegt tegen iets waar je geen tijd voor hebt, niet wil doen of niet kan doen. Dit brengt natuurlijk de nodige druk met zich mee.

Hiernaast spelen ook andere, dieperliggende, oorzaken mee waarom ‘nee’ zeggen lastig kan zijn. Hier zijn de vijf belangrijkste redenen waarom, met inzicht gevende tips om te leren ja te zeggen wanneer je ja bedoelt:

• Angst voor afwijzing: Dit is voor velen een diepgewortelde angst. Het gevoel van niet goed genoeg zijn speelt vrijwel collectief een rol. Ook dit wordt van kleins af aan meegegeven, een soort constante druk dat we goed moeten presteren. Daarnaast hebben we ons bijna allemaal wel een keer (vaak meerdere keren) afgewezen gevoeld wat pijn deed en die pijn nu willen vermijden. Dus willen we graag aardig gevonden worden en vermijden conflicten. We zijn bang dat als we nee zeggen, anderen ons minder aardig zullen vinden.
Tips:
o In plaats van Nee zeggen, kun je ook Nu niet maar wel….zeggen
o Wanneer je bang bent om afgewezen te worden, betekent dit vaak dat je jezelf ergens afwijst, onderzoek dat
o Vertel jezelf iedere dag (zo vaak mogelijk) dat je helemaal goed bent, precies zoals je bent!

• Onzekerheid: Soms zijn we onzeker over onze eigen capaciteiten, vinden we onszelf niet goed genoeg en hebben we de neiging om maar Ja te zeggen, zelfs als we weten dat we overbelast zullen raken.
Tips:
o Vergroot je zelfvertrouwen door je eigen vaardigheden en grenzen te erkennen.
o Gebruik je agenda om ‘nee’ te zeggen, laat zien dat het nu niet kan en wanneer wel
o Geef aan dat je het lastig vindt om ‘nee’ te zeggen, dat je graag wil helpen maar dat het nu echt niet lukt.

• Angst voor confrontatie: Het vermijden van moeilijke gesprekken kan leiden tot het vermijden van het zeggen van nee. Vaak vinden we het lastig om ongemakkelijke situaties of conflicten aangaan, hebben we liever harmonie.
Tips:
o Oefen assertieve communicatie en leer hoe je op een respectvolle manier nee kunt zeggen zonder anderen te kwetsen.
o Praat altijd vanuit jezelf, vertel wat iets met jou doet. Blijf bij jezelf
o Gebruik bewuste ademhaling om rustiger te blijven en bereid je altijd goed voor wanneer het gaat over het aangaan van een lastig gesprek.

• Schuldgevoel: We voelen ons vaak schuldig als we nee zeggen, omdat we denken dat we anderen teleurstellen. Weet dat dit iets is wat we onszelf vertellen maar wat meestal niet waar is. Wanneer iemand nee tegen jou zegt, begrijp je dit ook, zo begrijpt een ander ook als jij nee zegt.
Tips:
o Onthoud dat nee zeggen niet egoïstisch is, maar een noodzakelijke stap om voor jezelf te zorgen. Gezonde grenzen zijn van cruciaal belang voor welzijn.
o Ga na bij jezelf hoe jij je zou voelen als de rollen andersom zouden zijn
o Check even bij de ander hoe het voor hem of haar voelt, zo heb je helderheid en heeft je hoofd rust 

• Sociale druk: We leven in een tijd waarin altijd beschikbaar zijn en anderen helpen de norm lijkt. Dit kan het moeilijk maken om nee te zeggen wanneer we dat zouden moeten doen.
Tips:
o Maak hier heldere afspraken over op je werk, wat wordt er van je verwacht als het gaat om beschikbaarheid?
o Ga na wat voor jou echt belangrijk is in je werk en in je leven en waarom dit zo is. Leer prioriteiten te stellen die in lijn zijn met je eigen doelen en welzijn.
o Realiseer je dat je altijd een keuze hebt, ook al lijkt dit soms misschien zo.

Het vermogen om nee te zeggen is een belangrijke vaardigheid voor het behoud van gezonde relaties en persoonlijke welzijn. Met oefening en bewustwording kun je leren om op een respectvolle en zelfverzekerde manier nee te zeggen wanneer dat nodig is, terwijl je tegelijkertijd de kracht van ja zeggen behoudt voor de juiste gelegenheden.

Ik hoop dat dit je weer wat inzicht gegeven heeft! Volgende week gaan we dieper in op het gevoel hebben van alles te moeten doen. Tot dan!

Hartelijke groet,
Chantal en Team HZVZ

5
nov

TIPS OM MEER OVERZICHT TE KRIJGEN EN TE HOUDEN

ZO KRIJG EN BEHOUD JE MEER OVERZICHT

Veel mensen maken to do lijstjes om overzicht te krijgen in wat ze allemaal te doen hebben.

Outlook werkt hier natuurlijk super voor, net als pen en papier

Heerlijk afvinken ✅

Toch blijken to do lijstjes soms zo te groeien dat ook deze weer druk met zich meebrengen.

Voornaamste reden hiervoor is dat er iets ontbreekt.

De eerste stap in het krijgen van overzicht is inderdaad om het ergens anders dan in je hoofd op te slaan.

Alles wat je in je hoofd opslaat zorgt namelijk voor onrust.

De zogenaamde

oh-ja-dat-moet-ik-ook-nog-doen en

oh-ja-dat-moet-ik-niet-vergeten-onrust

Helemaal wanneer je iets te doen hebt waar je weerstand tegen voelt, geen zin in hebt, lastig vindt en uitstelt.

Je stelt het uit maar draagt het de hele dag, of soms week, met je mee. In je hoofd, op je schouders, achter je aan. Dit kost energie en geeft onrust.

Wat helpt? Plannen in Outlook!

En ja, plannen kan soms wat verstikkend voelen maar lees nog even mee want dit gaat je echt helpen.

Een planning die jou ondersteund

 

Er zijn drie soorten afspraken die je plant in outlook:

 • Afspraken met jezelf – je plant alles wat je te doen hebt in. En met alles bedoel ik ook alles, denk aan:
  • Rapportages maken
  • Bel-afspraken met klanten
  • Vaste momenten om je mail te beantwoorden
  • Voorbereiden van vergaderingen
  • Uitwerken van notulen
 • Alles wat je te doen hebt op een dag plan je in en als je denkt dat je iets in een half uur kunt doen, plan dan een uur. We zijn vaak veel te enthousiast als het gaat over plannen 😄
 • Afspraken met anderen – deze staan meestal wel in je agenda:
  • overleggen
  • vergaderingen
  • meetings etc.
 • En als je hier werk voor te doen hebt, je moet voorbereiden, plan het in.

De laatste is misschien wel de meest vreemde, plan Ad Hoc in.

Dit is echt een life saver.

Van alle uren die je werkt, ben je ongeveer 80% productief. 20% gaat op aan vragen van collega’s, telefoontjes die binnenkomen, koffie halen, babbeltje hier, babbeltje daar (over werk natuurlijk) en ga zo maar door.

 

Dus plan ALTIJD 20% tijd in voor onvoorziene dingen. Blok deze tijd in je agenda.

 

Nog wat handige tips:

 • Plan dat waar je tegenop ziet, als eerste in. Zo hoef je er niet de hele dag tegenop te zien en je zal zien dat het veel sneller klaar is dan je denkt
 • Plan ruim in, we denken vaak dat iets in een half uurtje de doen is en dan duurt het meestal een uur, plan dus dubbel de tijd in
 • Als je het lastig vindt om ‘Nee’ te zeggen, gebruik je (vol geplande) agenda om aan te even dat het nu even niet lukt en geef aan wanneer wel
 • Kijk aan het eind van de dag naar je planning voor morgen en mocht je iets niet af hebben gekregen, plan het in voor de volgende dag zodat je met een opgeruimd hoofd naar huis gaat
 • Neem regelmatig pauzes om even op te laden en haal meerdere keren per dag even drie keer bewust adem (10 keer in en uit en je voelt je direct rustiger)
 • Evalueer aan het eind van je week je planning, wat ging er goed, wat kan beter en zorg dat alles wat niet afgekomen is ingepland wordt voor volgende week.

Zo ga je ook lekker relaxed je weekend in!

Ik hoop dat deze tips je helpen om meer rust in je werk te ervaren.

En vind je het (soms ook) lastig om ‘Nee te zeggen? Volgende week gaan we dieper op in en hebben we weer superfijne tips voor je.

Heb een mooie week!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

 

 

 

 

5
nov

Werdruk en Stress

WERKDRUK EN STRESS

Het ervaren van werkdruk en/of stress lijkt vaak te komen doordat de er teveel in te weinig tijd gedaan moet worden.

Door verschillende factoren is de balans vaak zoek tussen de hoeveelheid werk die gedaan moet worden en de hoeveel tijd die we daarvoor hebben.

Toch ligt de grootste oorzaak in het ervaren van werkdruk en/of stress vaak ergens anders.

Het niet hebben van overzicht is hierin een belangrijke maar ook wij zelf.

Vaak dragen we zelf eigenschappen, overtuigingen en patronen in ons mee waarmee we onszelf in de weg zitten.

Denk aan perfectionisme, veel van jezelf moeten, het lastig vinden om ‘Nee’ te zeggen, je heel verantwoordlijk voelen.

Op zich geen eigenschappen waar perse iets ‘mis’ mee is maar ze dienen ons ook niet altijd.

De komende 10 weken belichten we iedere week een thema of eigenschap en geven we tips, oefeningen en inzichten die je helpen meer rust te ervaren in jezelf en in je werk.

We beginnen met tips om beter overzicht te krijgen en te houden

Het niet hebben van overzicht geeft namelijk veel meer druk dan we ons vaak bewust van zijn.

Heb je collega’s die hier ook wat aan hebben? Stuur de mail gerust door.

Hartelijke groet,

Chantal en team HZVZ

21
sep

Een mooie ervaring van een van onze consulenten

Soms zijn er klanten die mij op een mooie manier blijven verbazen. Alex is hier 1 van. Het gaat te ver om zijn achtergrond te delen hier, maar hij heeft alles behalve een makkelijke jeugd gehad en is er echt aan gecommiteerd dit om te draaien naar iets positief.

Iedere keer als ik bij hem ben inspireert hij mij met zijn vastberadenheid en humor, ondanks de uitdagingen die het leven soms voor hem in petto heeft.

Toen ik Alex ontmoette, was het duidelijk dat hij niet alleen een meester is in het verslaan van levels in zijn favoriete videogames, maar ook in het verslaan van obstakels in het leven. Met een glimlach die de zon doet verbleken, laat hij zien dat humor en veerkracht hand in hand kunnen gaan, zelfs als de weg soms hobbelig is.

Alex heeft psychische klachten, maar weet dit om te zetten in kracht. “Het leven kan soms als een lastige puzzel voelen,” zei hij laatst. “Maar met de juiste ondersteuning, voelt het als het oplossen van een moeilijk level in een game – uitdagend, maar zeker niet onmogelijk!”.

We moesten hier allebei om lachen en wisten tegelijkertijd dat hij het meende.

Als fan van comics, gaming en alles wat creatief is, heeft Alex ontdekt dat het ontwikkelen van zijn interesses hem niet alleen vreugde brengt, maar ook helpt bij zijn mentale welzijn. “Mijn superkracht? Het vermogen om te lachen, zelfs in de donkerste dungeons van het leven!”

Iedere keer als ik hier vandaan kom, ben ik weer onder de indruk van deze jonge superhero. Laatst zei hij: “Eigenlijk voelt het alsof ik mijn eigen game-personage ben geworden, met de mogelijkheid om de plot en uitkomst te bepalen. En ik zal ervoor zorgen dat mijn verhaal episch wordt!”.

Laatst betrapte ik mezelf erop dat ik een situatie in mijn hoofd veel negatiever maakte dan dat deze was en dacht meteen aan Alex. Ik maakte een grapje in m’n hoofd, draaide de situatie om en voelde me meteen een stuk beter.

Superpowers, we hebben ze allemaal 💛

21
sep

 

De Herfst –

Tijd om Naar Binnen te Gaan

Met de herfst voor de deur nodigt deze tijd van het jaar ons uit om zowel letterlijk als figuurlijk weer meer naar binnen te gaan. 🏡

Terwijl de dagen korter worden en de avonden langer, bieden de komende maanden een kostbare kans om te vertragen, te reflecteren en voor je innerlijke zelf te zorgen.

Het is een seizoen van introspectie, een tijd om in te tunen op wat echt belangrijk is in ons leven. 🌟

 

HOE KUN JE DIT DOEN?

 

❤️ Zelfzorg

Neem de tijd om lekker te ontspannen tot rust te komen. Creëer gezellige hoekjes in je huis waar je je kunt terugtrekken met een goed boek, een dekentje en een warme kop thee. Een warm bad kan ook wonderen doen voor ontspanning, helemaal met lekkere bubbels erin.

 

❤️ Reflectie

Sta eens stil bij je doelen en dromen. Wat wil je bereiken in het nieuwe jaar? Schrijf ze op, maak een vision board of houd een dagboek bij. Regenachtige dagen zijn fantastische dagen om lekker te knippen, plakken en schrijven en jezelf te inspireren voor de toekomst ✨

 

❤️ Verbinding

Verbinding gaat altijd twee kanten op, met jezelf en met de ander. Breng quality time door met dierbaren. Gezelligheid en verbinding, daar worden we allemaal blij van. Organiseer een gezellige filmavond of een leuke spelletjesavond. Of gewoon lekker eten samen, doet het altijd goed 🥂

 

❤️ Geef terug

Zoek manieren om anderen te helpen. Of het nu vrijwilligerswerk is, het doneren aan een goed doel of gewoon een vriendelijk gebaar naar iemand in je omgeving, vrijgevigheid verwarmt niet alleen de harten van anderen, ook dat van jou 🤗

 

❤️ Zorg voor Lichaam en Geest

Blijf actief, zelfs als het buiten nat is. Herfstwandelingen zijn prachtig, de natuur is zo mooi! En vergeet niet om gezond te eten om je lichaam en geest te voeden. En als je behoefte hebt aan meer innerlijke rust, doe eens wat online yoga of meditatie 🧘🏼‍♀️

 

Geniet lekker van alle mooie kleuren, de veranderende natuur en de zon, als ze haar gezicht laat zien 🍁🍄

 

Read more
21
sep

Geen wachtlijsten en een klantenwaardering van 8.8

Hoe doen we dat?

Dit is ons verhaal:

We begrijpen dat tijd cruciaal is als het gaat om zorgverlening. Daarom hebben we een toegewijd en efficiënt team van professionals samengesteld.

Ons team is niet alleen gekwalificeerd en ervaren, maar we zijn ook naadloos op elkaar ingespeeld, wat ons in staat stelt om snel en effectief te handelen, zonder cliënten te laten wachten. We staan altijd klaar om te reageren.

Bovendien investeren we voortdurend in technologie en processen die ons helpen om snel aan de behoeften van onze cliënten te voldoen. Onze geautomatiseerde systemen en tools verminderen de werklast en versnellen de doorlooptijd, wat resulteert in een snelle en betrouwbare service voor onze cliënten.

We begrijpen echter dat het niet alleen gaat om snelheid; kwaliteit is net zo belangrijk. Daarom hebben we een voortdurende feedbacklus met onze cliënten opgezet. We waarderen hun ervaringen en meningen over onze service en nemen deze serieus. Hun suggesties, klachten en complimenten vormen een integraal onderdeel van onze verbeteringsinspanningen.

Het resultaat? Geen wachtlijsten! We zijn ervan overtuigd dat kwaliteit en cliënttevredenheid hand in hand gaan, en we blijven streven naar deze doelen. Werk met ons samen en ervaar het zelf!