Beter omgaan met zelfopgelegde verwachtingen

Hallo lieve lezer,

Allereerst nog een gelukkig 2024, dat het maar een heel mooi jaar mag worden!

Ook in 2024 gaan we nog even door met onze tips, we zijn inmiddels op de helft en krijgen zulke mooie reacties terug, dat we vol enthousiasme doorgaan met de volgende helft.

Vandaag gaan we dieper in op de druk van zelfopgelegde verwachtingen.

Dit kan een hoop druk met zich meebrengen want veel mensen ervaren de last van zelfopgelegde verwachtingen en de drang om voortdurend aan bepaalde standaarden te voldoen.

Deze innerlijke eisen kunnen vanuit verschillende bronnen voortkomen, variërend van maatschappelijke druk tot persoonlijke overtuigingen.

Hieronder worden drie oorzaken belicht, waarvan twee gericht zijn op maatschappelijke ontwikkelingen en één op persoonlijke factoren. Daarnaast worden natuurlijk ook weer vijf praktische tips aangereikt om beter om te gaan met deze druk.

 

Maatschappelijke Prestatiedruk:

De moderne maatschappij legt vaak een sterke nadruk op prestatie en succes. Van jongs af aan worden individuen blootgesteld aan een competitieve omgeving, zowel op academisch als professioneel gebied. Deze constante vergelijking met anderen kan leiden tot het gevoel dat men voortdurend moet excelleren om waardevol te zijn.

Sociale Media en Vergelijkingsdrang:

De opkomst van sociale media heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de druk om aan verwachtingen te voldoen. Mensen worden voortdurend blootgesteld aan zorgvuldig gecureerde levens van anderen, wat kan leiden tot een onrealistische standaard waaraan ze denken te moeten voldoen. Dit fenomeen kan resulteren in een gevoel van ontoereikendheid en de drang om meer te bereiken.

Persoonlijke Overlevingsmechanismen:

Op persoonlijk niveau kunnen zelfopgelegde verwachtingen voortkomen uit ervaringen in het verleden. Bijvoorbeeld, als iemand zichzelf heeft aangeleerd dat presteren de enige manier is om liefde, erkenning of veiligheid te ontvangen, zal die persoon geneigd zijn om voortdurend hoge eisen aan zichzelf te stellen.

 5 tips die je helpen beter met zelfopgelegde om te gaan.

1. Bewustwording en Zelfreflectie

Neem regelmatig de tijd om bewust stil te staan bij je eigen verwachtingen en waar ze vandaan komen. Zelfreflectie helpt om te begrijpen welke eisen realistisch zijn en welke onnodige druk veroorzaken.

2. Stel Realistische Doelen

Formuleer doelen die haalbaar en in overeenstemming zijn met je eigen capaciteiten en waarden. Het stellen van realistische doelen helpt om een gezondere balans te vinden tussen ambitie en zelfzorg.

3. Omring jezelf met Positiviteit

Creëer een ondersteunende omgeving door jezelf te omringen met positieve invloeden. Dit kan variëren van vrienden en familie tot inspirerende content op sociale media. Vermijd situaties die negatieve vergelijkingen aanwakkeren.

4. Zoek Professionele Hulp

Als de druk te overweldigend wordt, overweeg dan professionele hulp van een coach of therapeut. Zij kunnen helpen bij het identificeren van diepgewortelde overtuigingen en het aanreiken van strategieën om hiermee om te gaan.

5. Praktiseer Zelfcompassie

Leer om jezelf met vriendelijkheid en begrip te behandelen. Zelfcompassie betekent erkennen dat niemand perfect is en dat fouten en mislukkingen inherent zijn aan het mens-zijn. Gun jezelf dezelfde vriendelijkheid die je aan anderen zou geven.

Het navigeren door de druk van zelfopgelegde verwachtingen vergt tijd, inspanning en zelfcompassie. Door bewust om te gaan met deze druk, kun je een gezonder evenwicht vinden tussen persoonlijke groei en welzijn.

Heb een  mooi dag!

Hartelijke  groet,

Chantal en Team HZVZ

 

 

Comments are closed.