Behoefte aan waardering, logisch of niet?

Lieve lezer,

Vandaag de laatste inspiratie mail in de rij van tien die je hopelijk geholpen heeft om meer rust en minder werkdruk in je werk te ervaren.

We sluiten af met behoefte aan waardering.  Een verlangen wat op het eerste gezicht logisch lijkt, we vinden het allemaal fijn om gewaardeerd te worden. Wanneer het echter een behoefte wordt, komt dit vaak voort uit een verlangen naar bevestiging en voldoening.

Laten we eens dieper ingaan op dit onderwerp en ontdekken hoe het onze professionele en persoonlijke leven beïnvloedt, samen met enkele tips om hiermee om te gaan en te verbeteren.

Waar komt dit Streven naar Waardering vandaan?

Dit verlangen naar waardering komt voort uit onze fundamentele behoefte aan erkenning en verbondenheid. Een behoefte die vaak gevoed wordt omdat onze innerlijke dialoog hier haaks op staat. Onderbewust wijzen we onszelf af, hebben we kritiek op onszelf en halen we onszelf naar beneden. Hoe krachtiger dit innerlijke systeem is, des te meer erkenning en waardering we zoeken in de buitenwereld.

Effecten op Werk en Dagelijks Leven

Wanneer dit streven naar waardering onvervuld blijft, kan dit leiden tot gevoelens van ontevredenheid, ondergewaardeerd zijn, en zelfs burn-out. Op het werk kan het de motivatie, productiviteit en teamdynamiek beïnvloeden, terwijl het in ons dagelijks leven kan resulteren in een gevoel van onzekerheid en zelftwijfel.

Tips om hiermee om te gaan en te verbeteren

Focus op interne voldoening: Richt je meer en meer op wat je waardeert aan jezelf, wat je leuk of mooi vindt. Focus op wat je vindt dat je goed doet, waar je goed in bent, wat je wel kan. Waardeer en erken je eigen prestaties en successen, ongeacht of anderen dit doen.

Word je bewust van je behoeften: Wees eerlijk naar jezelf over de behoefte die je voelt. Als je voelt dat je hoopt op erkenning van een ander, geef jezelf deze erkenning dan. Ook hier geld, focus op wat er wel goed is.

Spreek waardering uit naar anderen: Neem initiatief en zoek naar kansen om anderen te waarderen. Geef complimenten en erkenning aan je collega’s voor hun bijdragen. Door zelf waardering te tonen, creëer je vaak een cultuur van wederzijdse erkenning.

 Heb realistische verwachtingen: Wees realistisch over wat je kunt verwachten qua erkenning en waardering. Niet alle inspanningen worden direct opgemerkt of beloond, en dat is oké. Richt je op het leveren van kwalitatief werk en vertrouw erop dat waardering volgt.

 Investeer in Zelfwaardering: Werk aan het versterken van je zelfvertrouwen en zelfwaardering. Ontwikkel een gezonde eigenwaarde los van externe bevestiging. Dit stelt je in staat om veerkrachtiger te zijn in tijden waarin externe waardering ontbreekt.

Door bewust om te gaan met ons verlangen naar waardering en actief te werken aan het versterken van onze interne bronnen van voldoening, kunnen we een evenwichtiger en bevredigender werk- en leefomgeving creëren.

Van onze eigen consulenten kwam het verzoek om tips te geven over hoe om te gaan met gedrag van klanten wat zij als lastig ervaren. De komende weken gaan we een aantal punten belichten, te beginnen met hoe om te gaan met ongemotiveerde klanten. Herkenbaar?

Volgende week meer hierover, tot dan!

Hartelijke groet,

Chantal en Team HZVZ

 

 

Comments are closed.