Hoe wij onze klanten empoweren

Lieve lezer,

Bij HZVZ hanteren we vier belangrijke stappen om onze klanten te empoweren.

We geloven dat iedereen het recht heeft op geluk en perspectief in het leven en daarom streven we ernaar om onze klanten te ondersteunen bij het (terug)vinden van hun eigen kracht en zelfredzaamheid.

Graag delen we enkele tools met je die we gebruiken in ons werk, wellicht heb je er iets aan!

 

1 – De kracht van positieve psychologie:

In plaats van ons te focussen op problemen en beperkingen, richten we ons op het ontdekken en benutten van jouw innerlijke kracht en potentieel.

Dit lijkt misschien voor de hand liggend maar voor de meeste klanten is dit nog niet zo vanzelfsprekend. Hoe groter het probleem of de beperking is, des te meer aandacht geven we dit (veelal onbewust)

Dus geven we eerst altijd wat ruimte aan de klant om te praten over eventuele problemen en beperkingen zodat ze zich gehoord en gezien voelen.

Hierna verschuiven langzaam onze focus op wat er wel is, wat er wel kan en op de innerlijke kracht en het potentieel van onze klant.

Keer op keer weer zien we hoe belangrijk dit en en hoe ze hiermee meer zelfvertrouwen ontwikkelen en meer regie kunnen nemen over hun leven.

 

2 – Empowerment in de praktijk:

We versterken het probleemoplossend vermogen van onze cliënten door hen actief te betrekken bij het vinden van oplossingen.  Hierbij zijn we ons vooral bewust van de valkuil om oplossingen aan te dragen, vooral als er sprake is van tijdsdruk. Door onze klanten actief te betrekken en door te vragen, leren ze zelfstandig keuzes te maken en problemen aan te pakken, wat hun zelfredzaamheid vergroot en hen meer regie geeft over hun eigen leven.

 

3 – Empowerment door netwerken:

Sociale contacten en een ondersteunend netwerk zijn essentieel voor empowerment. Door cliënten te verbinden met anderen, voelen ze zich gesteund en gewaardeerd, wat hun zelfvertrouwen en motivatie vergroot. Bij HZVZ vinden we het daarom belangrijk om te investeren in het opbouwen en versterken van het netwerk van onze klanten. We doen dit door bijvoorbeeld door familie, vrienden, buurtgenoten of vrijwilligersorganisaties erbij te betrekken. Altijd kijkend vanuit wat er mogelijk is, wat er wel kan en wat er wel is.

 

4 – Samenwerken aan empowerment:

Empowerment bereiken we niet alleen, het vereist een integrale aanpak waarbij betrokkenen samenwerken. Door kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaars kwaliteiten te benutten, kunnen we cliënten nog beter ondersteunen bij het (terug)vinden van hun kracht en zelfredzaamheid. Hiermee creëren we duurzame oplossingen en een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

 

We hopen dat deze tools en inspiratie je van dienst kunnen zijn in je werk als consulent. Dat we samen maar een positieve impact kunnen hebben op het leven van onze cliënten en bijdragen aan hun empowerment.

Hartelijke groet,

Team HZVZ

 

Comments are closed.